Integratív mentálhigiéné

A képzés rendszere

 A szakirányú továbbképzés megnevezése

 

integratív mentálhigiéné

 

 A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

 

integratív mentálhigiénés szakember

 

 A szakirányú továbbképzés képzési területe

 

bölcsészettudomány

 

 

A képzés célja

 

A cél olyan komplex mentálhigiénés szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelyek birtokában a végzett hallgatók személyiségükben, szakmai hivatásukban hatékonyabban és tudatosabban folytatják eredeti segítő hivatásukat, minősített szakemberként. A program kulcsfogalmai: integratív szemlélet, önismeret-fejlesztés, hivatásszemélyiség, interdiszciplináris látásmód és együttműködés, határtartás, segítő kapcsolat, spontán és hivatásos közösségi támogató hálózat, prevenció, érték és kultúra, elfogadás, empátia, türelem, felelősség, hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód.

A humán segítő foglalkozásúak (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, ápoló, védőnő, orvos, szociális munkás, családsegítő, jogász, katona, rendőr, lelkész stb.) alaptevékenységét kívánja effektívebbé tenni azáltal, hogy az emberi kapcsolatokhoz szükséges ismereteknek a saját szakterületükbe történő integrálását támogatja.

A képzés döntően a gyakorlati munka színvonalának emelését és hatékonyabbá válását szolgálja.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek

 

  • Mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása:
  • Lelki egészségvédő és személyiség-erősítő beavatkozások kezdeményezése és kivitelezése:
  • Egészségnevelés, a mentálhigiénés kultúra terjesztése (ismeretterjesztés):
  • Pszichoszociális kompetenciák:
  • Vezetői és szervezetfejlesztői kompetenciák:
  • Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
  • Személyes adottságok, készségek:

 

 

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök (szakmai gyakorlat) és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 

főbb téma/témacsoport (Kontakt)óraszám kreditérték
Elméleti stúdiumok 108 47
Készségfejlesztő stúdiumok 76 22
Sajátélmény stúdiumok 160 22
Integráló stúdiumok 58 19
Szakdolgozati konzultáció 6 0

 

 

Oktatott kurzusok az egyes szemeszterekben:

I. szemeszter

Sorszám Szemeszter Kurzus megnevezése Óraszám Témacsoport
1 I. szemeszter Személyiségfejlődés I. ea 10 elméleti stúdium
2 I. szemeszter A mentálhigiéné elmélete I. ea 6 elméleti stúdium
3 I. szemeszter Társadalomlélektan I. ea 10 elméleti stúdium
4 I. szemeszter Szociálpolitika ea 4 elméleti stúdium
5 I. szemeszter Szociológia 4 elméleti stúdium
6 I. szemeszter A segítő kapcsolat elmélete 4 elméleti stúdium
7 I. szemeszter A segítő kapcsolat gyakorlata I. gy 10 készségfejlesztő stúdium
8 I. szemeszter Pszichodráma önismereti csoport I. gy 30 sajátélmény stúdium
9 I. szemeszter Tevékenységkísérés I. gy 10 integráló stúdium

 

 

II. szemeszter

Sorszám Szemeszter Kurzus megnevezése Óraszám Témacsoport
1 II. szemeszter A mentálhigiéné elmélete II. ea 6 elméleti stúdium
2 II. szemeszter Személyiségfejlődés II. ea 6 elméleti stúdium
3 II. szemeszter A lelki élet zavarai I. ea 8 elméleti stúdium
4 II. szemeszter Társadalomlélektan II. ea 2 elméleti stúdium
5 II. szemeszter A segítő kapcsolat gyakorlata II. gy 10 készségfejlesztő stúdium
6 II. szemeszter A mentálhigiénés projekt elmélete ea 4 elméleti stúdium
7 II. szemeszter Mentálhigiénés projekt I. gy 16 integráló stúdium
8 II. szemeszter Pszichodráma önismereti csoport II. gy 30 sajátélmény stúdium
9 II. szemeszter Tevékenységkísérés II. gy 10 integráló stúdium
10 II. szemeszter Intenzív hét gy. 40 sajátélmény stúdium

 

 

III. szemeszter

Sorszám Szemeszter Kurzus megnevezése Óraszám Témacsoport
1 III. szemeszter A lelki élet zavarai II. ea 8 elméleti stúdium
2 III. szemeszter A segítő kapcsolat elmélete II. ea 4 elméleti stúdium
3 III. szemeszter A segítő kapcsolat gyakorlata III. gy 10 készségfejlesztő stúdium
4 III. szemeszter Rendszerszemlélet és család I. ea 6 elméleti stúdium
5 III. szemeszter Mentálhigiénés projekt II. gy 16 integráló stúdium
6 III. szemeszter Pszichodráma önismereti csoport IV. gy 30 sajátélmény stúdium
7 III. szemeszter Szintézis a mentálhigiénés praxisban I. gy 6 integráló stúdium
8 III. szemeszter Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén I. gy 4 készségfejlesztő stúdium
9 III. szemeszter Tevékenységkísérés III. gy. 10 integráló stúdium

 

 

IIII. szemeszter

Sorszám Szemeszter Kurzus megnevezése Óraszám Témacsoport
1 IIII. szemeszter A segítő kapcsolat gyakorlata IV. gy 10 készségfejlesztő stúdium
2 IIII. szemeszter Rendszerszemlélet és család II. ea 2 elméleti stúdium
3 IIII. szemeszter Mentálhigiénés projekt III. gy 4 integráló stúdium
4 IIII. szemeszter A művészetek mentálhigiénés funkciói  I. ea 4 elméleti stúdium
5 IIII. szemeszter A művészetek mentálhigiénés funkciói II. ea 4 elméleti stúdium
6 IIII. szemeszter A vallás mentálhigiénés funkciója ea 8 elméleti stúdium
7 IIII. szemeszter Tanatológia ea 4 elméleti stúdium
8 IIII. szemeszter A segítő kapcsolat etikája ea 4 elméleti stúdium
9 IIII. szemeszter Pszichodráma önismereti csoport IV. gy 30 sajátélmény stúdium
10 IIII. szemeszter Tevékenységkísérés IV. gy 10 integráló stúdium
11 IIII. szemeszter Szintézis a mentálhigiénés praxisban II. gy 6 integráló stúdium
12 IIII. szemeszter Kutatási módszerek a mentálhigiéné területén II. gy 2 készségfejlesztő stúdium
13 IIII. szemeszter Szakdolgozat konzultáció 6 szakdolgozati konzultáció stúdium