Integratív mentálhigiéné

Küldetés

Megalapozott és a mindennapokban jól alkalmazható integrált mentálhigiénés tudás átadásával, professzionális szintű készség- és önismeretfejlesztéssel hozzájárulni hallgatóink tudatosabb szerepvállalásához a személyes és szakmai létben, így hozzájárulva a népesség lelki egészségének, jóllétének fejlesztéséhez.