Integratív mentálhigiéné

Felvételi tájékoztató

Jelentkezési határidőnket meghosszabbítottuk: 2020. augusztus 15 éjfélig várjuk a jelentkezési lapokat.

Szakirányú továbbképzés neve: integratív mentálhigiéné

Munkarend Fin. forma Költségtérítés (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Levelező Önköltséges 180000 Ft 4 14 < 40 havonta Szeged bölcsészettudomány

 

Részvétel feltétele: Agrár; bölcsészettudomány; társadalomtudomány; pedagógusképzés; informatika; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai; gazdaságtudományok; műszaki; orvos- és egészségtudomány; sporttudomány; természettudomány; művészet; művészetközvetítés; hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevél.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: integratív mentálhigiénés szakember

Kapcsolattartó/szakfelelős: Krämmer Erika oktatásszervező, Dr. Szenes Márta egyetemi adjunktus, cím: 6722 Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-364, (30) 513-5153, email: krammererika@gmail.com, honlap: http://www.arts.u-szeged.hu.

 

Jelentkezési határidőnket meghosszabbítottuk: 2020. július 15 éjfélig várjuk a jelentkezési lapokat.

A felvételi beszélgetések időpontjai: 2020. augusztus 26, 27, 28.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, valamint  motivációs levél.

Képzés kezdete: 2020. szeptember

 

Képzés kezdete: 2020. szeptember

Egyéb információk:   A képzésben végzett hallgatók az eredeti (alap) képesítéssel ellátott segítő foglalkozás területén válnak hatékonyabbá mentálhigiénés többlettudásuk révén. A többlettudással bíró hallgatók kulcsszereplői lehetnek a felgyorsult társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás javításának. A képzés jellemzően az emberi kapcsolatokhoz szükséges ismereteknek a saját szakterületükbe történő integrálását támogatja. A képzés havonta minimum egy alkalommal pénteken és szombaton van (félévente 5 konzultációs alkalom).

Lsd még: https://www.felvi.hu/felveteli/szakiranyu_tovabbkepzesek/!IntezmenyiOldalak/szakiranyu.php?smeg_id=9659