Integratív mentálhigiéné

Munkatársaink

A képzés oktatói stábja és a hallgatóság egyaránt segítő foglalkozású szakemberekből verbuválódik, akik hagyományos szakmai (tanár, szociális munkás, orvos, pap, védőnő, pszichológus) szerepükön túl mentálhigiénés kompetenciájuk kiteljesítésén dolgoznak.
Az oktatók között kiváló mentálhigiénés munkát felmutató végzett hallgatók is helyet kapnak.
A tanári kar nyomon követi és értékeli a hallgatók tanulmányi munkáját és fejlődését.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bajnóczi Dóra vagyok- szociális munkás, szociálpolitikus és mentálhigiénés szakember

2000-ben végeztem Szegeden általános szociális munkás szakon, melyet 2003-ban az ELTE BTK képzés kereti között szociálpolitikus diplomával egészítettem ki.

2006-ban szereztem meg mentálhigiénés végzettségemet. 2000. óta dolgozom családgondozóként Szegeden egy gyermekotthonban, ahol 0-6 éves korú gyermekek élnek.

Két gyermekem van, 2013. óta velük vagyok itthon.

Az Integratív Mentálhigiéné Szakirányú Továbbképzésben a tevékenységkísérő szemináriumok oktatásában veszek részt.

Szabadidőmben, ha csak tehetem, táncolok.

 

 

 

 

saci-1

Dr. Ónody Sarolta pszichiáter, pszichoterapeuta, kiképző pszichodráma pszichoterapeuta, szupervizor vagyok. Mentálhigiénés szakember.

1993-ban létrehoztam Szegeden a mentálhigiénés posztgraduális szakképzést. Korábban a Szegedi SOS Telefonlelkisegély Szolgálatot.

Hosszú évekig Szegeden a Pszichiátriai Gondozó vezető főorvosa voltam nyugdíjba vonulásomig.

Jelenleg mentálhigiénés és

pszichodráma képzésekben dolgozom Budapesten és pszichoterápiákat csinálok Szegeden.

Szabadidőmben a művészetekben töltődöm kiállítások, koncertek, filmek. A természetben levés nagy élményeket hoz számomra.

 

 

dk_kep_2016

Dusa Katalin vagyok – tanító, mentálhigiénés szakember, pszichodráma vezető.

Pályámat a szegedi Gedói Általános Iskolában kezdtem. 2003 óta a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában tanítok alsó és felső tagozaton egyaránt – mentálhigiénés szemlélettel vezérelve. Saját iskolámban (és más iskolák felkérésére is) egyéni segítő beszélgetésekkel, továbbá csoport- és osztályfoglalkozások keretében igyekszem mentálhigiénés segítséget nyújtani gyerekeknek, osztályközösségeknek, kollégáknak és szülőknek. 2005-től a felnőttképzésben is részt veszek. 6 éven át óraadó voltam a Szent István Egyetem Gazdasági Karán: személyügyi szervező, andragógia és mediátor szakos hallgatóknak tartottam csoportdinamika, kommunikációs és személyiségfejlesztő tréningeket. 2007-től vezetek pszichodráma önismereti csoportokat Békéscsabán és Szegeden. Tagja vagyok a Magyar Pszichodráma Egyesületnek és a Magyar Családterápiás Egyesületnek. Jelenleg családterápiában képződöm. Az integratív mentálhigiéné szakirányú képzésben önismereti pszichodráma csoportokat vezetek.

 

Dr. Szekeres Szilvia

Szekeres Szilvia vagyok, alapvégzettségem szerint háziorvos. 2001-ben végeztem Szegeden az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon. Háziorvosként dogozom 2003 óta. 2008-ban szereztem meg a mentálhigiénikus szakember végzettséget a Semelweis Egyetem szegedi képzésén, majd a Magyar Pszichodráma Egyesület pszichodráma asszisztensi képzését végeztem el. Tanulmányaimat 2015-ben gyermek pszichodráma asszisztensi képzéssel egészítettem ki. 2012 óta Hódmezővásárhelyen felnőtt pszichodráma csoport vezetésében veszek részt. Az SZTE BTK Pszichológia Intézet Mentálhigiéné Szakirányú Továbbképzésen a segítő beszélgetés és tevékenységkísérő szemináriumok oktatói feladatait látom el.

Jelenleg Kisteleken élek, 3 gyermekem édesanyja vagyok, itt dolgozom háziorvosként. Szabadidőmet legszívesebben szabadban töltöm, hobbim a kertészkedés, olvasás. Feltöltődöm, ha a gyerekeimmel állatok közelében lehetünk. Szívesen járok színházba, moziba.

 

jsz

Dr. Jámbori Szilvia vagyok – egyetemi adjunktus, pszichológus

A Debreceni Egyetem pszichológia szakán végeztem 2000-ben, majd ott vettem részt doktori képzésben is. PhD fokozatot 2004-ben szereztem. Doktori értekezésemben a serdülők jövőorientációját meghatározó szocializációs tényezőket vizsgáltam. Fő kutatási területeim: serdülők jövőre vonatkozó elképzelései, céljai és félelmei, családi és iskolai szocializáció meghatározó szerepe (a SES hatása), stressz és problémahelyzetekkel való megküzdés serdülőkorban, a szociabilitás meghatározói.

2003 óta dolgozom a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében. Elsősorban a pszichológia szakos hallgatók képzésében és a tanárképzésben veszek részt.

Pszichológusi gyakorlattal 2004 óta rendelkezem. Óraadó pszichológusként dolgoztam általános iskolában, középiskolákban, nevelési tanácsadóban és családsegítő szolgálatnál.

 

attesz

Farkas Attila, pszichológus, család-és párterapeuta vagyok, régóta a Mentálhigiénés Szakirányú Képzés oktatója.

Leginkább az egészség- és erőforrásközpontú szemlélet áll hozzám közel és az integratív megközelítés, ami a mentálhigiénés szakmai tevékenység sajátja is. Tapasztalatot szereztem a gyermekekkel és idősekkel folyó munkában, különösen kedves számomra az ifjúsági munka, a pályaorientációs tanácsadás, és a családterápia. Elmélyültem a tárgykapcsolat-elmélet, az egzisztenciális- és a narratív szemlélet, az élményközpontú és stratégiás megközelítés módszertanában, de sokat dolgozom tranzakció-analitikus elemekkel is.

Oktatóként is gyakorlati szakembernek tartom magam. Számomra az oktatás, a segítő munka praxisa ad egy közös metszetet, a találkozások, az emberi kapcsolatok metszetét.

Oktatással, képzéssel több, mint másfél évtizede foglalkozom.

Az Integratív Mentálhigiéné Szakirányú Továbbképzésben a „Rendszerszemlélet és család” c. előadás, és a „Tevékenységkísérés” c. gyakorlat oktatási feladatait látom el.

  

Komáromi Katalin – szociális munkás, mentálhigiénés szakember

 Erdélyben , Székelyföldön születtem, 1976-ban. Lassan 20 éve élek Szegeden, a Gyermek- és Ifjúságpszichiátrián dolgozok, mint szociális munkás és mentálhigiénés szakember.

Férjemmel 3 gyermeket nevelünk, szabadidőnkben a szívünknek nagyon kedves tanyánkon örülünk a csendességnek.

2002.-ben végeztem szociális munkás szakon, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán.

A Semmelweis Egyetem szegedi mentálhigiénés szakán 2008-ban végeztem.

2012-2014 közt autogén tréninget tanultam.

2014-ben kezdtem el a Magyar Családterápiás Egyesület családterapeuta képzését.

A Partners Hungary Alapítvány mediátor képzésén vettem részt 2016-ban.

A munkám során szívesen foglalkozom családokkal, serdülőkkel. Minden találkozás számomra új kihívást jelent, lehetőséget az odafordulásra, a jó szívvel való segítésre.

Az Integratív Mentálhigiéné Szakirányú Továbbképzésben  a „ Mentálhigiénés projekt” oktatási feladatait látom el.