Integratív mentálhigiéné

Hallgatóink mondták

Egy végzett jogász írása arról, hogyan gazdagodott munkája a mentálhigiénés képzés révén.

 

„A mentálhigiénés tanulmányok lényegesen megváltoztatták önmagamhoz, és a hivatásomhoz való kapcsolatomat. A képzés részét képező önismeret során feltárultak előttem a pályaválasztásom valódi motivációi, a szakma eredményes gyakorlásához a személyiségem erősségei és gyengeségei is.

Képesebbé váltam az ügyfelekkel való találkozásban a saját szerepem tisztább felvállalására, a személyes felelősségem határainak felállítására. Világosabban meg tudom ítélni, hogy szakmai kompetenciám mire jogosít fel, és mikor kell más kompetenciákat igénybe vennem. Az ügyfelekkel való kapcsolatban a mentálhigiénés szemlélet segít tájékozódni a hozzám fordulók valós élethelyzetérõl. Az ügyfelek gyakran erős negatív érzéseik miatt nem látják tisztán saját szituációjukat, a segítségkérésük is ezekhez igazodó megoldásra vonatkozik.

A képzés során tanult empátiával, az ügyfél jelenlévő érzelmeinek elfogadásával egyre könnyebb a valódi problémát közösen megfogalmazni, az ügyfél számára is elfogadható megoldást találni. Korábban a jogszabályok, törvények gyakran védőfalat képeztek bennem az ügyfél indulatossága ellen, segítettek a szakmai határok kijelölésében. Ma már sokkal személyesebbek a találkozásaim, amelyekben a jogszabályok a tanácsadás folyamatában csak később, az “emberrel” való találkozás után kerülnek elő.

A mentálhigiénés képzés abban is segített, hogy érzékenyebbé váltam a szociális problémák iránt, jobban meg tudom érteni a segítségre szoruló ember mentális helyzetét. A képzés gazdagította a társadalomszemléletemet is, olyan integráló ismeretekhez juttatott, amelyekkel korábban máshol nem találkoztam.”

 

A mentálhigiénés szemléletű média szakember

„A média területén dolgozom mentálhigiénés szakemberként. Szeretném megosztani kollégáimmal, hogyan változott szemléletem a mentálhigiénés posztgraduális képzés elvégzése óta.

A MÉDIA SZEREPE AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEKBEN HANGSÚLYOSSÁ VÁLT. Így a benne dolgozók felelőssége hatványozott. A média hivatásban az emberi kapcsolatokban levő hatékony működési mód a munka sikerének kulcsa.

A riportok során sokféle emberrel találkozom, mindegyik más- más személyiség. Kapcsolatot kell tudnom teremteni simlissel és becsületessel, gazdaggal és szegénnyel, nyíltan fogalmazó és zárkózott emberrel egyaránt, börtönben tartózkodóval és szabadlábon levővel, gyerekkel és felnőttel, egyszerű emberrel és miniszterrel.

A képzés során megértettem, hogy ítéleteimmel és saját értékrendemmel a kérdezettet ne befolyásoljam. Hitelesen tudjam képviselni, hogy kíváncsi vagyok és érdekel, amit közölni akar. A célom elérésénél kevésbé a problémára, inkább a személyre fókuszálok. Így a beszélgetés teljesebbé válik és tudunk megjárni mélységeket és magasságokat.

Kollegáim a mentálhigiénés képzés hatását azon veszik észre, hogy rugalmasabban tudok kapcsolatba lépni a riport alanyommal Valóban megváltozott a munkamódszerem és egyszeriben több lett a munkám is. Főnökeim látván a megsokasodott tennivalót, önálló műsort adtak, amit teljesen magam alakíthattam ki. Másságomat elfogadták, elismerik, bár csodálkoznak, hogy miért szánok annyi időt egy- egy riportra.

A riporterség megtanulható, ugyanolyan tevékenység, mint bármi más. Veszélyessége és kártékony hatása nagyobb a többi szakmáénál, hiszen pillanatok alatt jut el milliókhoz, s így szemléletformáló hatása rendkívül kockázatos és villámgyors. Óriási felelősséggel jár olyan műsort kiadni a kezünkből, ahol azt nem csak a célcsoport, hanem bárki láthatja, hallhatja,.”

 

(egy végzett mentálhigiénés hallgató a média szakmából)